Vindturbiner krever en klok måte å håndtere folk på

Nordkappregionen Næringshage arrangerte den 13. desember et julebordseminar for næringslivet i Honningsvåg.

Foredragsholdere fra hele fylket var invitert, men det var spesielt innlegget til administrerende direktør i InfraNord SA (juridisk navn: Midt-Finnmark Kraftlag SA) som inspirerte.

Hvorfor? Jo, fordi Kraftlaget har en veldig fin måte å håndtere mennesker på i forbindelse med sine prosjekter.

Saken Oddbjørn brukte som eksempel i sitt innlegg, var den mye diskuterte kraftpakken på 11 milliarder kroner. Det er 11 000 000 000 friske kroner til fylket.

Dersom du ønsker å sanke honning, sparker du ikke bikuben i stykker. (D. Carnegie)

Når byggeprosjekter skal settes i gang, er vanen å først sende søknaden til den aktuelle kommmunen.

Kraftpakken har resultert i en diskusjon omkring vindturbinenes plassering i fylket. Ordet «teppebombing» ble brukt i Samuelsen sitt innlegg, hvilket visualiserer bildene av vindturbinene som har blitt trykt i media. Slike nyheter gir en sjokkeffekt hos brukeren av naturen der vindturbinene skisseres bygd, selv om bildet som males i media ikke alltid stemmer. Da kommer innleggene i Ságat, Finnmarksposten, NRK, Nordkapp Radio tett som hagl.

Hvem vil vel ha enda en Fosen-sak?

Her er InfraNord SA sin oppskrift for håndtering av folk: «De snakker med reindrifta og brukeren av naturen først».

Du som har ditt virke i området der InfraNord SA sitt prosjektet er tiltenkt, informeres før alle andre. Du får følelsen av å bli sett, og det er noe mennesker verdsetter.

InfraNord SA gir deg muligheten til medvirkning, noe som appellerer til viljen slik at brukeren også får lyst til å gjennomføre prosjektet. Du kan selvfølgelig forsøke å påvirke mennesker med hvorfor de bør gjøre noe, men det leder til et sted fylt med frustrasjon og sorg.

Uten lysten til endring, finnes det ingen annen måte. Vedkommende du snakker med må ha lyst på endring. (D. Carnegie)

Vindturbiner krever en klok måte å håndtere folk på prosjektillustrasjon
Vindturbiner krever en klok måte å håndtere folk på prosjektillustrasjon

Den viktigste ferdigheten i ethvert forhold, privat som på jobb, er lytting.

I møtet med virkeligheten endres de fleste planer. At folkene du har dialog med skal gi deg ønsketomten, er ingen selvfølge. Da gjelder det å se mulighetene.

Oddbjørn presenterte en oversikt over alle områdene hvor Finnmark Kraft (Midt-Finnmark Kraftlag er en stor eier) hadde søkt konsesjon. Når han lagvis la på de områdene som interessenter bruker, dannet det seg et konkret bilde som ga rom for en felles løsning.

Hvis du ønsker å bli oppfattet som interessant, vær interessert og lytt til det folk sier. (M. Goulston)

Velg dine ord med omhu.

I noen av søknadene fra andre selskaper som Oddbjørn viste til, var ordet ekspropriasjon brukt.

Kort om ekspropriasjon. Dette kan utføres av offentlige og private aktører, der du må gi fra deg deler eller hele eiendommen mot erstatning. Sjeldent nevnes ekspropriasjon i positive ordlag.

Vi mennesker har sterke følelser ved tap av noe. På norsk heter følelsen av tap for tapsaversjon. Kahneman og Tversky (K&T) kom frem til ordet tapsaversjon i 1972, og det har siden blitt brukt innen både økonomi og psykologi. Ifølge psykologistudier fra K&T er du og jeg svært sensitive for tap av noe. Følelsen av å tape noe kan oppleves dobbelt så sterkt som sammenlignbare gevinster. Tapsaversjon øker også med størrelsen på innsatsen, og hvor stor er ikke innsatsen når det gjelder uberørt natur i Finnmark?

«I stedet for å ekspropriere, bør du heller se på hva som er mulig.»

Kort oppsummert, så er ikke ekspropriasjon en måte å håndtere ting på i Finnmark.

Hvilke tilleggseffekter får du av å bruke InfraNord SA sin metode?

Transparens i måten du opptrer på assosieres med merkevaren din. Det bygger tillit og skaper et positivt inntrykk av firmaet.

Videre får prosjekteier og brukerne sjansen til å eie narrativet. I dagens overflod av informasjon kan personer uten kunnskap av – eksempelvis vindkraft – oppta mye plass og fordreie sannheten. Da er det ganske unikt å kunne eie narrativet omkring nyheten, slik at du øker sjansen for å bli forstått riktig. En god nettside med egne nyheter hjelper deg langt på vei.

Positiv kommunikasjon gir bedre muligheter. Du skal jobbe hardt for å bygge opp en merkevare assosiert med negative nyhetssaker. Metoden Oddbjørn beskrev på seminaret virker klok og sikrer en mer konstruktiv og positiv oppfatning av merkevaren til merkevaren.

Gjør som InfraNord SA. Snakk først med de det gjelder og lytt til innspillene som kommer.

Anbefalt lesning

Vil du bli en bedre lytter? Boka «Just Listen» av Mark Goulston er like relevant hjemme som på jobb. Passer veldig bra for de som ofte diskuterer cruise-turisme 🙂

Lær deg håndtering av mennesker med klassikeren til Dale Carnegie fra 1937. Men se bort ifra den klisjefylte tittelen «How to win friends and influence people».

  • Lån boka gratis hos Nordkapp bibliotek! De skaffer boka kjapt som haren: Nordkapp.Folkebibliotek@nordkapp.kommune.no.

Meld deg på nyhetsbrevet

Andre innlegg

les mer

Kan du selv opprette flere brukere på nettsiden i WordPress?

06.05.2024

Kan du selv opprette flere brukere på nettsiden?

les mer