636.000 funksjonsnedsatte nordmenn vil feriere

Både nedsatt hørsel, syn og bevegelighet er funksjoner som personer trenger tilrettelagte løsninger til for å kunne feriere. Ikke minst informasjon er mangelvare i dette kundesegmentet, og det ér noen typer informasjon som er viktigere enn andre. Totalen for personer med nedsatt funksjonsevne i Norge var 636.000 i 2020 (kilde: Bufdir).

Hvilke utfordringer og problemer møter funksjonshemmede når de skal på ferie?

Her gjelder det å finne god informasjon.
På mail fra Cato Lie i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, anbefalte han å kontakte Nordlandsforskning. Hos Nordlandsforskning har Karin Marie Antonsen publisert rapporten Tilgjengelig reiseliv i Norge – erfaringer og preferanser.

Rapporten ble ledet av Nordlandsforskning i regi av ACCESSTOUR og flere partnere.

Rapporten oppsummerer funn fra en spørreundersøkelse som ble sendt til 2304 personer, og mottok 330 besvarelser.

«Av de 330 personene som besvarte undersøkelsen oppga 79 prosent at de har
nedsatt bevegelse, 26 prosent kognitive utfordringer mens ni prosent oppga henholdsvis
nedsatt syn og nedsatt hørsel. 13 prosent svarte «annet». Flere respondenter oppga
også at de har flere typer funksjonsnedsettelse.» (Kilde: s.5, paragraf.3).

Videre i denne artikkelen er prosenten basert på de 300 besvarelsene, og vi kaller dem heretter «turisten».

Hvem er med i følget til turisten?

Familie 62%
Partner 36%
Venner 34%
Alene 18%

Hvilke reisevaner har turisten?

Type: antall feriereiser

En til to 37%
Tre til fem 45%
Mer en seks 13%

Type: antall forretningsreiser

Mer enn 3 forretningsreiser 10%
Mer enn 2 forretningsreiser 13%

Informasjon og booking

Denne er interessant fordi det sier noe om hvilken type informasjon turisten mener er viktig når de skal velge aktør og destinasjon.

75% besvarte at følgende informasjon er viktigst:

 • parkering
 • adkomst
 • uteområde
 • rom og bad
 • toalettfasilitet

60% besvarte sier dette er viktig

 • naturopplevelser
 • kulturopplevelser
 • serveringslokale
 • fellesarealer

Måten turisten finner informasjonen på, sier også noe om hvor viktig jungeltelegrafen og nettsiden din er.

 • viktigst: familie
 • viktig: reisemålets offisielle nettside
 • viktig: personer i samme situasjon

Tillit til informasjon

Grunnen til at familie antakeligvis spiller en stor rolle, er dårlig erfaring fra bruk av tilgjengelig informasjon. Ofte stemmer ikke informasjonen med virkeligheten.

De deltakende svarte på dette ved å si noe om tilliten de har til informasjon på nett.

 • har tillit: 50%
 • Liten grad av tillit: 17%
 • Tar kontakt med aktør på reisemål for å bekrefte informasjonen: 50%
 • Tar sjelden kontakt med aktør: 40%

Grunnen til at turisten ofte tar kontakt med aktøren, er for å verifisere og bekrefte at den tilgjengelige informasjonen er korrekt.

Er det samsvar mellom informasjon og faktiske forhold?

Størst gap mellom informasjon og faktiske forhold er:

 • tilrettelagte uteområder
 • tilrettelagte naturopplevelser
 • tilgang til hjelpemidler
 • tilrettelagte kulturopplevelser
 • toaletter i fellesområder/bar/spisested

Den delen av reisen med minst gap mellom informasjon og faktiske forhold var transport.

Hvilke informasjon er det turisten ofte mangler?

Følgende svar i tilfeldig rekkefølge.

 • tilgjengelighet
 • adkomst
 • fremkommelighet
 • avstander
 • stigningsgrad
 • trapper
 • ramper
 • heis
 • ledsager pris
 • kulturarrangementer
 • menyer
 • allergier

Rapporten belyser videre hvilke motivasjonsfaktorer turisten har for valg av reisemål

Her er besvarelsen delt opp i «reisemål med natur» og «reisemål med kultur».

Viktigste motivasjonsfaktor for valg av reisemål med natur er:

 • naturopplevelser på egen hånd
 • fjord og fjell
 • naturfenomener
 • nordlys og midnattsol

Viktigste motivasjonsfaktor for valg av reisemål med kultur er:

 • oppleve steder
 • atmosfære og hverdag
 • historiske bygg og steder
 • oppleve lokal kultur og tradisjon
 • gå på kino
 • teater
 • konserter
 • kulinariske opplevelser

Videre besvarer 32% at de har kjøpt kulturbaserte opplevelser. Majoriteten er dessverre størst på de som ikke har deltatt på aktivitet og opplevelse. Hele 41% besvarer at de ikke har deltatt, og forklaringen er:

 • manglende tilgjengelighet og tilrettelegging
 • trapper
 • heis
 • ramper
 • trange døråpninger
 • uegnet underlag for rullestol
 • bade
 • fiske
 • padle eller ro
 • avstand fra parkering til aktivitet
 • feilaktig informasjon

Videre står det at 81% er avhengig av individuelt tilpassede hjelpemidler, og hele 75% ønsker å leie/pleier å leie utstyr hos aktøren.

Erfaringsdeler og tilbakemelding etter reisen

Familie og venner forblir den viktigste erfaringsdeleren etter reisen. Tilbakemeldinger sendes også til reiselivsaktøren, interesseorganisasjon, transportmyndighet og transportbedrift.

Når turisten deler sine betraktninger, innspill og kritikk er dette verdifull informasjon ment til forbedring. Dessverre sier over 80% at deres tilbakemeldinger i liten grad blir fulgt opp.

Og dét er interessant fordi – Potensialet for gjensalg er stor.

Høye 72% sier at de foretrekker å reise tilbake til samme reisemål. SYTTITO prosent! For hotell er det 69% som sier at de foretrekker samme hotell. Det er en trygghet å komme til deg, når turisten vet hva de kan forvente.

Anbefalte reisemål

Hvor er Nord-Norge?

Det skal nevnes at 300 personer ikke utgjør mange nasjonalt. Her er det potensiale.

Respondentene anbefalte spesielt landene Spania, USA. De løftet også frem Tenerife og Barcelona som gode reisemål. I Norge ble Beitostølen, Oslo, Bergen og Dyreparken i Kristiansand anbefalt.

Nordland, Troms og Finnmark har solide reiselivsbedrifter, det vet Vitikka. Det er høy kvalitet, opplevelsene er gode og vi er knallgod på logistikk. Hvordan kan Nord-Norge bli best i Europa på å gi turisten den informasjonen de søker?

Hvordan skal vi løse dette?

Jeg trenger innspill fra deg og din reiselivsbedrift. Viktigheten av å få ut god informasjon om kultur, opplevelser og aktiviteter underbygges i rapporten. Har du lyst til å være med på å diskutere løsninger?

Send meg en mail på ruben@vitikka.no slik at vi kan spille videre på denne utfordringen.

Abonnere

Andre innlegg

les mer
les mer
les mer